Dette dokumentet beskriver «best practice» for aksesspunkter. Difi vil oppdatere dokumentet ved behov, men endringer vil varsles minst 2 måneder før de trer i kraft. Aksesspunkter som oppfyller innholdet i dokumentet kan benytte dette i sin markedsføring.

1. Dokumentversjon

Versjon Gyldig f.o.m. Endring Endret av

0.9

17.06.2014

Opprettelse av dokument

Difi - Endre

2. Kunder har tilgang på forsendelsesstatus

Avsender og skal kunne se reell status for dokumenter som skal sendes, enten de er overført til aksesspunktet for sending eller generert av tjenester levert av samme leverandør. Status gjøres tilgjengelig i sluttbrukersystemet eller gjennom andre egnede metoder basert på plattform som benyttes til å levere tjenestene til kundene.

Status på forsendelser kan være (på norsk, i oversatt form eller i tilpasset form):

  • I kø

  • Feilet under validering

  • Feilet under sending

  • Sendt

  • Mottatt (forutsetter MLR)

Forsendelser med status «Sendt» og «Mottatt» skal inneholde identifikator mottakende aksesspunkt kvitterte med.

3. Korrekt bruk av EndpointId

Aksesspunktet skal være tydelig i sin informasjon om hvordan EndpointId skal benyttes, og hvilke konsekvenser det har dersom det er brukt feil. Det kan gjøres gjennom gode ledetekster i sluttbrukersystemet eller gjennom direkte dialog med kunder som selv genererer dokumenter.

4. Mottakere er informert om sin registrering i SMP/ELMA

Alle mottakere som registreres i en SMP/ELMA skal ha tilgang på informasjon om hva det innebærer. Informasjonen skal være kundespesifikk, og eksempelvis gjøres tilgjengelig i sluttbrukersystemet. Korrekt kontaktinformasjon skal være lett tilgjengelig.

5. Aksesspunktet kan motta filer på inntil 100 MB

Aksesspunktet skal kunne motta filer på inntil 100 MB for alle mottakere som benytter aksesspunktet som sin leverandør.