Norsk

EHF Faktura og kreditnota 2.0.15

Sak Beskrivelse Type

-

Flyttet eksempelfilene inn i en eksempelfil-pakke. Vedlegget er oppdatert med ny lenke.

Guide

-

Bytte ut utlisting av valideringsregler med lenker til alle relevante valideringsregler.

Guide

-

Kombinere 'NOGOV-UBL-T10.sch' og 'NONAT-UBL-T10.sch' som 'EHF-UBL-T10.sch'.

Validator

-

Kombinere 'NOGOV-UBL-T14.sch' og 'NONAT-UBL-T14.sch' som 'EHF-UBL-T14.sch'.

Validator

-

Legge til "grunnleggende" valideringsregler som er automatisk generert basert på syntaks. Reglene er identifisert med 'EHF-T10-BXXXXX' for faktura og 'EHF-T14-BXXXXX' for kreditnota hvor 'XXXXX' er et løpenummer.

Validator

Valideringsregler som er ventet å trigge feil i neste release: Alle grunnleggende valideringsregler (EHF-TXX-BXXXXX).

EHF Katalog 1.0.13

Sak Beskrivelse Type

#272

Rette identifikatorer i "Profiler og meldinger"-seksjonen i den engelske utgaven.

Guide

-

Flyttet eksempelfilene inn i en eksempelfil-pakke. Vedlegget er oppdatert med ny lenke.

Guide

-

Bytte ut utlisting av valideringsregler med lenker til alle relevante valideringsregler.

Guide

-

Legge til "grunnleggende" valideringsregler som er automatisk generert basert på syntaks. Reglene er identifisert med 'EHF-T19-BXXXXX' for katalog og 'EHF-T58-BXXXXX' for katalogrespons hvor 'XXXXX' er et løpenummer.

Validator

Valideringsregler som er ventet å trigge feil i neste release: Alle grunnleggende valideringsregler (EHF-TXX-BXXXXX).

EHF Ordreprosess 1.0.11

Sak Beskrivelse Type

-

Flyttet eksempelfilene inn i en eksempelfil-pakke. Vedlegget er oppdatert med ny lenke.

Guide

-

Bytte ut utlisting av valideringsregler med lenker til alle relevante valideringsregler.

Guide

-

Legge til "grunnleggende" valideringsregler som er automatisk generert basert på syntaks. Reglene er identifisert med 'EHF-T01-BXXXXX' for ordre og 'EHF-T76-BXXXXX' for ordrerespons hvor 'XXXXX' er et løpenummer.

Validator

Valideringsregler som er ventet å trigge feil i neste release: Alle grunnleggende valideringsregler (EHF-TXX-BXXXXX).

EHF Ordreforslag 1.0.2

Denne er tilgjengelig kun på engelsk. Vennlist se oversikten på engelsk.

EHF Punch Out 1.0.1

Denne er tilgjengelig kun på engelsk. Vennlist se oversikten på engelsk.

EHF Pakkseddel 1.0.10

Sak Beskrivelse Type

-

Flyttet eksempelfilene inn i en eksempelfil-pakke. Vedlegget er oppdatert med ny lenke.

Guide

-

Bytte ut utlisting av valideringsregler med lenker til alle relevante valideringsregler.

Guide

-

Legge til "grunnleggende" valideringsregler som er automatisk generert basert på syntaks. Reglene er identifisert med 'EHF-T16-BXXXXX' hvor 'XXXXX' er et løpenummer.

Validator

Valideringsregler som er ventet å trigge feil i neste release: Alle grunnleggende valideringsregler (EHF-TXX-BXXXXX).

EHF Common 1.0.4

Denne er tilgjengelig kun på engelsk. Vennlist se oversikten på engelsk.

English

EHF Invoice and Creditnote 2.0.15

Issue Description Type

-

Moving example files into a example file archive. Appendix is updated with the new link.

Guide

-

Replacing listing of validation rules with links to all relevant validation rules.

Guide

-

Combining 'NOGOV-UBL-T10.sch' and 'NONAT-UBL-T10.sch' into 'EHF-UBL-T10.sch'.

Validator

-

Combining 'NOGOV-UBL-T14.sch' and 'NONAT-UBL-T14.sch' into 'EHF-UBL-T14.sch'.

Validator

-

Adding "basic" validation rules automatically created from syntax. Rules are identified as 'EHF-T10-BXXXXX' for Invoice and 'EHF-T14-BXXXXX' for Credit Note where 'XXXXX' is a running number.

Validator

Validation rules expected to be updated to trigger error in next release: All basic validation rules (EHF-TXX-BXXXXXX).

EHF Catalogue 1.0.13

Issue Description Type

#272

Fixing identifiers provided in "Profiles and messages" section.

Guide

-

Moving example files into a example file archive. Appendix is updated with the new link.

Guide

-

Replacing listing of validation rules with links to all relevant validation rules.

Guide

-

Adding "basic" validation rules automatically created from syntax. Rules are identified as 'EHF-T19-BXXXXX' for Catalogue and 'EHF-T58-BXXXXX' for Catalogue Response where 'XXXXX' is a running number.

Validator

Validation rules expected to be updated to trigger error in next release: All basic validation rules (EHF-TXX-BXXXXXX).

EHF Ordering 1.0.11

Issue Description Type

-

Moving example files into a example file archive. Appendix is updated with the new link.

Guide

-

Replacing listing of validation rules with links to all relevant validation rules.

Guide

-

Adding "basic" validation rules automatically created from syntax. Rules are identified as 'EHF-T01-BXXXXX' for Order and 'EHF-T76-BXXXXX' for Order Response where 'XXXXX' is a running number.

Validator

Validation rules expected to be updated to trigger error in next release: All basic validation rules (EHF-TXX-BXXXXXX).

EHF Order Agreement 1.0.2

Issue Description Type

-

Moving example files into a example file archive. Appendix is updated with the new link.

Guide

-

Replacing listing of validation rules with links to all relevant validation rules.

Guide

-

Adding "basic" validation rules automatically created from syntax. Rules are identified as 'EHF-T77-BXXXXX' where 'XXXXX' is a running number.

Validator

Validation rules expected to be updated to trigger error in next release: All basic validation rules (EHF-TXX-BXXXXXX).

EHF Punch Out 1.0.1

Issue Description Type

-

Moving example files into a example file archive. Appendix is updated with the new link.

Guide

-

Replacing listing of validation rules with links to all relevant validation rules.

Guide

-

Adding "basic" validation rules automatically created from syntax. Rules are identified as 'EHF-T77-BXXXXX' where 'XXXXX' is a running number.

Validator

Validation rules expected to be updated to trigger error in next release: All basic validation rules (EHF-TXX-BXXXXXX).

EHF Despatch Advice 1.0.10

Issue Description Type

-

Moving example files into a example file archive. Appendix is updated with the new link.

Guide

-

Replacing listing of validation rules with links to all relevant validation rules.

Guide

-

Adding "basic" validation rules automatically created from syntax. Rules are identified as 'EHF-T16-BXXXXX' where 'XXXXX' is a running number.

Validator

Validation rules expected to be updated to trigger error in next release: All basic validation rules (EHF-TXX-BXXXXXX).

EHF Common 1.0.4

Issue Description Type

-

Adding rule EHF-COMMON-R005.

Validator

Validation rules expected to be updated to trigger error in next release: EHF-COMMON-R005