Norsk

Valideringsreglene for PEPPOL BIS som er ute på høring er inkludert i denne release. Dersom det kommer ytterligere endringer på disse valideringsreglene underveis i høringen vil de bli oppdatert.
Det er tatt i bruk ny funksjonalitet i Schematron for å øke kvaliteten på valideringen. De som benytter VEFA Validator må oppgradere Saxon til versjon 9.7.0-3 eller høyere.

EHF Faktura og kreditnota 2.0.8

Sak Beskrivelse Type

#156

Legge til 6.13.1 som beskriver utvidet bruk av faktura til forbruler (B2C).

Guide

#170

Legge til 6.20 som beskriver utbetalingsanmodning.

Guide

#169

Rette mindre feil i eksempelfiler for faktura og kreditnota.

Vedlegg

#157

Oppdatere NONAT-T10-R026 (F) og legge til 0,01 i slakk. Introduserer NONAT-T10-R027 (W) uten slakk.

Validator

#157

Oppdatere NONAT-T14-R024 (F) og legge til 0,01 i slakk. Introduserer NONAT-T14-R025 (W) uten slakk.

Validator

#157

Retting av NONAT-T10-R014 (F) og NONAT-T10-R021 (F).

Validator

#157

Retting av NONAT-T14-R017 (F).

Validator

#168

Retting av NONAT-T14-R004 (F).

Validator

#161

Endre NOGOV-T10-R034 (F) og NOGOV-T10-R035 (F) fra advarsel til feil.

Validator

#161

Endre NOGOV-T14-R021 (F) og NOGOV-T14-R022 (F) fra advarsel til feil.

Validator

#173

Endre NOGOV-T10-R041 (F) og NOGOV-T14-R041 (F) fra advarsel til feil.

Validator

#169

Oppdatere NOGOV-T10-R026 (F), NOGOV-T10-R030 (F), NOGOV-T10-R031 (F) og NOGOV-T10-R036 (F) til også å kontrollere kontrollsiffer på organisasjonsnummer.

Validator

#169

Oppdatere NOGOV-T14-R004 (F), NOGOV-T14-R009 (F), NOGOV-T14-R013 (F) og NOGOV-T14-R014 (F) til også å kontrollere kontrollsiffer på organisasjonsnummer.

Validator

#115

Regelen CI-T10-R001 (F) er undertrykt til fordel for NOGOV-T10-R042 (F).

Validator

#170

Oppdatere reglene NOGOV-T10-R001 (W), NOGOV-T10-R002 (W), NOGOV-T10-R004 (W), NOGOV-T10-R005 (W), NOGOV-T10-R042 (F), NONAT-T10-R001 (F), NONAT-T10-R003 (W), NONAT-T10-R004 (W) og NONAT-T10-R008 (F) for å tillate dokumenttype for internt bruk i det offentlige.

Validator

#184

Legge til NONAT-T10-R028 (W) og NONAT-T14-R028 (W), forventes å bli F i neste release.

Validator

#179

Oppdaterte validatorfiler for PEPPOL BIS fra OpenPEPPOL.

Validator

#172

Endre autorativ kilde for valideringsregler fra XSLT til Schematron for NOGOV-T10.

Validator

#157

Endre autorativ kilde for valideringsregler fra XSLT til Schematron for NONAT-T10.

Validator

#176

Endre autorativ kilde for valideringsregler fra XSLT til Schematron for NOGOV-T14.

Validator

#157

Endre autorativ kilde for valideringsregler fra XSLT til Schematron for NONAT-T14.

Validator

EHF Katalog 1.0.6

Sak Beskrivelse Type

#121

Omskrevet beskrivelse av allergener.

Guide

#155

Legge til manglende liste over NOGOV-regler for katalog.

Guide

#164

Samkjøre kapittel 5.3 med EHF Faktura og kreditnota.

Guide

#162

Rette mindre feil i eksempelfil for katalogrespons.

Vedlegg

#169

Rette mindre feil i eksempelfiler for katalog og katalogrespons.

Vedlegg

#159

Skrive om regel NOGOV-T19-R001 (F).

Validator

#160

Rette regel NOGOV-T19-R009 (F) så den trigger.

Validator

#171

Rette regel NOGOV-T19-R002 (F) så elementet EndDate er valgfritt.

Validator

#162

Rette reglene NOGOV-T58-R002 (F), NOGOV-T58-R003 (W), NOGOV-T58-R004 (W), NOGOV-T58-R005 (F), NOGOV-T58-R006 (F), NOGOV-T58-R007 (F) og NOGOV-T58-R008 (F).

Validator

#169

Oppdatere NOGOV-T19-R015 (F) og NOGOV-T19-R017 (F) til også å kontrollere kontrollsiffer på organisasjonsnummer.

Validator

#169

Oppdatere NOGOV-T58-R006 (F) og NOGOV-T58-R008 (F) til også å kontrollere kontrollsiffer på organisasjonsnummer.

Validator

#179

Oppdaterte validatorfiler for PEPPOL BIS fra OpenPEPPOL.

Validator

#48

Legge til EHF Core for katalog og katalogrespons.

Validator

#162

Endre autorativ kilde for valideringsregler fra XSLT til Schematron for NOGOV-T58.

Validator

#163

Endre autorativ kilde for valideringsregler fra XSLT til Schematron for NOGOV-T19.

Validator

EHF Ordreprosess 1.0.6

Sak Beskrivelse Type

#166

Samkjøre kapittel 5.3 med EHF Faktura og kreditnota.

Guide

#183

Fjerne del av punkt 3 under 5.4.3.

Guide

#169

Rette mindre feil i eksempelfiler for ordre og ordrebekreftelse.

Vedlegg

#167

Rette regel NOGOV-T01-R021 (W) så den trigger.

Validator

#169

Oppdatere NOGOV-T01-R009 (F), NOGOV-T01-R010 (F) og NOGOV-T01-R011 (F) til også å kontrollere kontrollsiffer på organisasjonsnummer.

Validator

#169

Oppdatere NOGOV-T76-R003 (F) til også å kontrollere kontrollsiffer på organisasjonsnummer.

Validator

#179

Oppdaterte validatorfiler for PEPPOL BIS fra OpenPEPPOL.

Validator

#66

Legge til EHF Core for order og ordrebekreftelse.

Validator

#167

Endre autorativ kilde for valideringsregler fra XSLT til Schematron for NOGOV-T01.

Validator

#177

Endre autorativ kilde for valideringsregler fra XSLT til Schematron for NOGOV-T76.

Validator

EHF Pakkseddel 1.0.5

Sak Beskrivelse Type

#165

Samkjøre kapittel 5.3 med EHF Faktura og kreditnota.

Guide

#169

Rette mindre feil i eksempelfiler for pakkseddel.

Vedlegg

#169

Oppdatere NOGOV-T16-R010 (F) til også å kontrollere kontrollsiffer på organisasjonsnummer.

Validator

#179

Oppdaterte validatorfiler for PEPPOL BIS fra OpenPEPPOL.

Validator

#67

Legge til EHF Core for pakkseddel.

Validator

#175

Endre autorativ kilde for valideringsregler fra XSLT til Schematron for NOGOV-T16.

Validator

English

This release contains updated validation artifacts from the PEPPOL BIS review. EHF will be updated with new validation artifacts from PEPPOL BIS in the case of further changes during the review.
More functionality in Schematron is used in this revision to increase quality of validation. Those using VEFA Validator myst upgrade Saxon dependency to version 9.7.0-3 or higher.

EHF Invoice and Creditnote 2.0.8

Issue Description Type

#156

Adding 6.13.1 describing extended use of consumer invoice (B2C).

Guide

#170

Adding 6.20 describing payment request variant.

Guide

#169

Fix minor bug in Invoice and Credit Note example files.

Attachment

#157

Updating NONAT-T10-R026 (F) and adding 0.01 slack. Introducing NONAT-T10-R027 (W) without slack.

Validator

#157

Updating NONAT-T14-R024 (F) and adding 0.01 slack. Introducing NONAT-T14-R025 (W) without slack.

Validator

#157

Fix of NONAT-T10-R014 (F) and NONAT-T10-R021 (F).

Validator

#157

Fix of NONAT-T14-R017 (F).

Validator

#168

Fix of NONAT-T14-R004 (F).

Validator

#161

Changing NOGOV-T10-R034 (F) and NOGOV-T10-R035 (F) from warning to fatal.

Validator

#161

Changing NOGOV-T14-R021 (F) and NOGOV-T14-R022 (F) from warning to fatal.

Validator

#173

Changing NOGOV-T10-R041 (F) and NOGOV-T14-R041 (F) from warning to fatal.

Validator

#169

Updating NOGOV-T10-R026 (F), NOGOV-T10-R030 (F), NOGOV-T10-R031 (F) and NOGOV-T10-R036 (F) to also verify checksum of organization number.

Validator

#169

Updating NOGOV-T14-R004 (F), NOGOV-T14-R009 (F), NOGOV-T14-R013 (F) and NOGOV-T14-R014 (F) to also verify checksum of organization number.

Validator

#115

Rule CI-T10-R001 (F) is suppressed in favour of NOGOV-T10-R042 (F).

Validator

#170

Updated rules NOGOV-T10-R001 (W), NOGOV-T10-R002 (W), NOGOV-T10-R004 (W), NOGOV-T10-R005 (W), NOGOV-T10-R042 (F), NONAT-T10-R001 (F), NONAT-T10-R003 (W), NONAT-T10-R004 (W) and NONAT-T10-R008 (F) to allow document type for internal govermental use.

Validator

#184

Adding rule NONAT-T10-R028 (W) and NONAT-T14-R028 (W), expected to become F in next release.

Validator

#179

Updated validation artifacts for PEPPOL BIS from OpenPEPPOL.

Validator

#172

Change authoritative source of validation artifacts from XSLT to Schematron for NOGOV-T10.

Validator

#157

Change authoritative source of validation artifacts from XSLT to Schematron for NONAT-T10.

Validator

#176

Change authoritative source of validation artifacts from XSLT to Schematron for NOGOV-T14.

Validator

#157

Change authoritative source of validation artifacts from XSLT to Schematron for NONAT-T14.

Validator

EHF Catalogue 1.0.6

Issue Description Type

#121

Rewritten description of allergens.

Guide

#155

Adding missing list of NOGOV rules for Catalogue.

Guide

#164

Aligning chapter 5.3 with EHF Invoice and Credit Note.

Guide

#162

Fix minor bug in Catalogue Response example file.

Attachment

#169

Fix minor bug in Catalogue and Catalogue Response example files.

Attachment

#159

Rewrite of rule NOGOV-T19-R001 (F).

Validator

#160

Fix rule NOGOV-T19-R001 (F) so it triggers as intended.

Validator

#171

Fix rule NOGOV-T19-R002 (F) so element EndDate is optional.

Validator

#162

Fix rules NOGOV-T58-R002 (F), NOGOV-T58-R003 (W), NOGOV-T58-R004 (W), NOGOV-T58-R005 (F), NOGOV-T58-R006 (F), NOGOV-T58-R007 (F) and NOGOV-T58-R008 (F).

Validator

#169

Updating NOGOV-T19-R015 (F) and NOGOV-T19-R017 (F) to also verify checksum of organization number.

Validator

#169

Updating NOGOV-T58-R006 (F) and NOGOV-T58-R008 (F) to also verify checksum of organization number.

Validator

#179

Updated validation artifacts for PEPPOL BIS from OpenPEPPOL.

Validator

#48

Adding EHF Core for Catalogue and Catalogue Response.

Validator

#162

Change authoritative source of validation artifacts from XSLT to Schematron for NOGOV-T58.

Validator

#163

Change authoritative source of validation artifacts from XSLT to Schematron for NOGOV-T19.

Validator

EHF Ordering 1.0.6

Issue Description Type

#166

Aligning chapter 5.3 with EHF Invoice and Credit Note.

Guide

#169

Fix minor bug in Order and Order Response example files.

Attachment

#167

Fix rule NOGOV-T01-R021 (W) so it triggers as intended.

Validator

#169

Updating NOGOV-T01-R009 (F), NOGOV-T01-R010 (F) and NOGOV-T01-R011 (F) to also verify checksum of organization number.

Validator

#169

Updating NOGOV-T76-R003 (F) to also verify checksum of organization number.

Validator

#179

Updated validation artifacts for PEPPOL BIS from OpenPEPPOL.

Validator

#66

Adding EHF Core for Order and Order Response.

Validator

#167

Change authoritative source of validation artifacts from XSLT to Schematron for NOGOV-T01.

Validator

#177

Change authoritative source of validation artifacts from XSLT to Schematron for NOGOV-T76.

Validator

EHF Despatch Advice 1.0.5

Issue Description Type

#165

Aligning chapter 5.3 with EHF Invoice and Credit Note.

Guide

#169

Fix minor bug in Despatch Advice example files.

Attachment

#169

Updating NOGOV-T16-R010 (F) to also verify checksum of organization number.

Validator

#179

Updated validation artifacts for PEPPOL BIS from OpenPEPPOL.

Validator

#67

Adding EHF Core for Despatch Advice.

Validator

#175

Change authoritative source of validation artifacts from XSLT to Schematron for NOGOV-T16.

Validator