VEFA

Technical stuff


Tax Category

Source
UN/ECE 5305 (Subset by EHF)
ListID
UNECE5305
Xpath
  • cac:ClassifiedTaxCategory/cbc:ID
Code Description
S Utg.avgift, ordinær sats
H Utg.avgift, redusert sats næringsmidler
R Utg.avgift, redusert sats – råfisk
K Klimakvoter til næringsdrivende eller offentlig virksomhet – kjøper beregner MVA
E Fritatt for mva (avgiftsfritt salg)
AA Utg.avgift, redusert sats – lav sats
Z Unntatt fra merverdiavgiftsloven