VEFA

Technical stuff


Action Code (document level)

Source
PEPPOL
ListID
ACTIONCODE:PEPPOL
Xpath
  • /Catalogue/cbc:ActionCode
Code Description
Add Brukes når en katalog sendes for første gang til en katalogmottaker.
Replace Erstatter hele katalogen
Update Oppdaterer en allerede eksisterende katalog.
Delete Sletter en katalog